Over Ons

Wij zjn vrienden van de natuur en vrienden van de aarde.

Wij spreken over groene onderwerpen zoals de groene wegen, de blauwe economie, een gezonde en alternatieve vakantie.

U kunt met ons contact opnemen in het Frans, Duits, Engels, Nederlands, Spaans en Italiaans, maar voor onze eigen internationale betrekkingen verkiezen wij de internationale taal Esperanto wegens redenen van duurzaamheid, rechtvaardige communicatie en het behoud van minderheidstalen, want niet alleen de biodiversiteit is in gevaar, ook de taalverscheidenheid.

U verlangt meer informatie over het Esperanto?

Onderstaande sites bieden wellicht een goed vertrekpunt :

www.lernu.net,  van de koersen in 33 talen

www.esperanto.net, informatie in 57 talen

www.esperantio.net, culturele gemeenschap van Esperanto of op YouTube.

 
„Esperanto is meer dan een communicatiemiddel, het vormt een cultuur, waarden die mannen en vrouwen op basis van filosofische en sociale ideeën, zoals de mensenrechten, de milieubescherming of het federalisme bijeenbrengen. Esperanto doet het goed in alternatieve milieus“, zegt Marie-France Conde-Rey, eveneens voorzitster van de feministische Esperanto-vereniging en afgevaardigde van PEN International, een soort van VN van schrijvers die per taal worden gegroepeerd.


Het Esperanto is een van de jongste talen ter wereld en, zelfs al is de taal te weinig gekend, voor internationale contacten onder natuurvrienden is ze perfect geschikt. In dit opzicht kan men zich afvragen of de term „utopie“ nog wel van toepassing is.

Vertaal in andere talen en voeg toe aan de vertaling in Nederlands en Esperanto op Tatoeba* !


TAALVERSCHEIDENHEID IS EVEN BELANGRIJK ALS
BIODIVERSITEIT VOOR HET BEHOUD VAN DE CULTURELE DIVERSITEIT !

INDIEN RECHTVAARDIGHEID EEN BASIS IS VOOR HET VERDELEN
VAN DE INSPANNINGEN, WAAROM DOEN SOMMIGE TAALGROEPEN
DAN NIET EVENVEEL INSPANNING OM (WEDERZIJDS)
EEN ANNDERE TAAL TE LEREN, TERWIJL DE MEEDERHEID
VAN DE MENSHEID
DAAR WEL DUIDELIJK DE NADELEN VAN ONDERVINDT...?


* www.tatoeba.org (talen: kies 'Nederlands')
 

LA LINGVA DIVERSECO ESTAS SAME GRAVA 

POR LA EKOLOGIO OL LA BIO-DIVERSECO