Arbarforstumado

13/05/2013 22:07

Arbarforstumado estas iel "nova" termino por aro de malnovaj indiĝenaj terkulturaj praktikoj en multaj partoj de la mondo. Ĝi fakte estas kolektiva nomo de terkulturaj sistemoj kaj evt. teknologioj kies alproksimiĝo konsistas el konscie elektita kombinado de lignecaj ĉiujaraj kreskaĵoj (unualoke arboj, sed ankaŭ arbustoj, palmujoj, bambuoj, …) kun bestoj kaj/aŭ unujaraj kreskaĵoj kiuj produktas manĝeblajn fruktojn, ĉio tio aplikata sur unu sama terpeco. Tia sistemo zorgas pri la konservado kaj rehabilitado de ekosistemoj pere de grundoplibonigo kaj ebligas ne nur rikolti fruktojn kaj legomojn, sed ankaŭ iujn arbodevenajn manĝaĵojn kiel nuksoj, fruktoj aŭ eĉ iuj manĝeblaj arbofolioj. Krome en tiu sistemo estas ambaŭ ekologiaj kaj ekonomiaj interrilatadoj inter la malsamaj eroj. 

Kelkaj videoj : 

 Pliaj fontoj :

la malsamaj eroj.