LA PERDO DE LINGVOJ INFLUAS LA KULTURAN DIVERSECON

19/05/2012 21:41

LA LINGVA DIVERSECO ESTAS SAME GRAVA POR LA EKOLOGIO OL LA BIO-DIVERSECO

Rubriko ARTIKOLOJ - DOSIERO LINGVA EKOLOGIO : aldonu tradukon en via lingvo sur TATOEBA.

EO / “La diverseco de la vivo ne estas nur biologia sed ankaŭ kultura, LINGVA, homa kaj socia. Konservado de diverseco estas antaŭ ĉio la sindevontigo lasi floradi alternativojn en socio kaj naturo, en ekonomiaj kaj sociaj sistemoj. Kultivi kaj konservi diversecon ne estas luksaĵo en niaj tempoj. Ĝi estas preterviva imperativo kaj antaŭkondiĉo por la libereco de ĉiuj, la grando kaj malgrando”. 

Ekzistas bezono káj je konservado de tutmonda lingva diverseco kiel antaŭkondiĉon por kultura diverseco, káj je antaŭenigo de multlingveco kaj tradukado por akceli la interkulturan dialogon.

 

EN / “The diversity of life is not only biological but also cultural, LINGUISTIC, human and social. Conservation of diversity is, above all, the commitment to let alternatives flourish in society and nature, in economic systems and in knowledge systems. Cultivating and conserving diversity is no luxury in our times. It is a survival imperative, and the precondition for the freedom of all, the big and the small”.
 

There is a need to both preserve global linguistic diversity as a prerequisite for cultural diversity and to promote multilinualism and translation in order to foster intercultural dialogue.