Multlingveco same gravas ol bio-diverseco por kultura diverseco

Aldonu en via lingvo !

  1. Multlingveco same gravas ol bio-diverseco por kultura diverseco.
  2. Se justeco estas bazo por disdivido de la fortostreĉo, kial iuj lingvogrupoj ne fortostreĉas por (reciproke) lerni alian lingvon, dum la plimulto de la homaro klare sentas malavantaĝojn de tiu situacio ? 

Al kio utilas poezio ?

LA LINGVA DIVERSECO ESTAS SAME GRAVA POR LA EKOLOGIO OL LA BIO-DIVERSECO

 

 

LA LINGVA DIVERSECO ESTAS SAME GRAVA POR LA EKOLOGIO OL LA BIO-DIVERSECO

 

 Nederlanda :

  1. Veeltaligheid is even belangrijk als bio-diversiteit voor culturele diversiteit.
  2. Als rechtvaardigheid de basis vormt voor het verdelen van inspanning, waarom spannen sommige taalgroepen zich niet in om (wederkerig) een andere taal te leren, terwijl de meerderheid van de mensheid duidelijk de nadelen van deze situatie ondervindt ?